سفارش تبلیغ
صبا

بشار ارتکند در 110 کیلومتری جاده اصلی مشهد به کلات نادری

که 20 کیلومتر جاده فرعی هم دارد (14کیلومتر آن خاکی می باشد )

  

 

آبشار اصلی و زیبای ارتکند

دیدن تصویر در سایز بزرگ

 

 

دیدن تصویر در سایز بزرگ

 

 دیدن تصویر در سایز بزرگ